personal training-palvelumme

Personal Trainerin avulla voit saavuttaa tavoitteesi turvallisesti, tehokkaammin ja nopeammin.

Tapaamiset valmentajan kanssa kartoitetaan monipuolisen alkukartoituksen kautta. Oli kyseessä painonhallinta, peruskunnon nostattaminen, kuntosaliharjoittelun käyntiin saaminen, juoksutapahtuma tai lihasmassan kasvattaminen – Valmentaja auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi!

Valmennus ei ole vain yhdessä harjoittelua.

Ravitsemus, lihashuolto, arjen hallinta ja levon merkitys on yhtä merkittävänä osana valmennuskokonaisuutta kuin yksittäiset harjoituskerratkin. Viikossa on 168 tuntia ja jos treenaat 3 tuntia viikossa, on myös hyvä pysähtyä miettimään, mistä nämä loput 165 tuntia koostuvat.

Valmentaja ohjeistaa oikeisiin ruokavalintoihin monipuolisen ruokaympyrän kautta. Harjoitusohjelmat suunnitellaan yksilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaan alkutestien pohjalta. Liikevalikoima monipuolistuu ja kattavan lihashuollon kautta keho notkistuu ja palautuu nopeammin.

Keho on tarkoitettu liikkumaan – Liikuta kehoasi!

 

          TANJA SAASTAMOINEN

KOULUTUS

Liikuntaneuvoja, Personal Trainer - Varalan Urheiluopisto
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan peruskoulutus- Keski-Suomen Opisto

Hei,

Olen rautaisa ja rempseä savolaispakkaus. Työkokemusta ja monenmoista liikkumista
on karttunut vuosien varrella jo yli 30- vuoden kokemuksella. Kanssani ei varmasti tule
tylsiä hetkiä valmennuksissa. Terveellisten elämäntapojen noudattaminen on minulle
arkipäivää, joten pyrin noudattamaan antamiani oppeja muille myös itse ja tekemään
oppien noudattamisesta vaivatonta. Saan kyllä taatusti sinutkin oppimaan ja innostu-
maan. Osaan kuunnella ja tehdä kanssasi suunnitelmat niin lyhyelle kuin pidemmällekin
aikavälille hakien kokonaisvaltaista muutosta ja kehitystä. Monipuolista harjoittelua
sisällä ja tarpeen mukaan myös ulkona esim. rappusten juoksun tai muun toiminnan
muodossa.
Pilke silmässä - turvallisesti kohti tuloksia!

Saat otettua minuun suoraan yhteyttä laittamalla sähköpostia osoitteeseen

tanjantreenitupa@gmail.com

KATI AHO

KOULUTUS
Liikuntatieteiden maisteri
Personal trainer (FISAF & FAF)
Ravintovalmentaja (Trainer4You)
Paljon täydennyskoulutuksia


Hei,
Olen liikkunut koko ikäni. Varsinaiset harrastuslajini nuorena olivat tennis, yleisurheilu ja
ratsastus. Ensimmäiset ”valmennuskokemukseni” sain jo lukioikäisenä tennisseuramme
nuorempien juniorien ohjaajana.
Liikunnanopettajakoulutukseen päästyäni lajivalikoimani tietenkin monipuolistui huimasti.
Teinkin vuosia liikunnanopettajan hommia eri kouluasteilla, mutta myöhemmin minua alkoi
kiinnostaa aikuisen terveys ja hyvinvointi joten pituushypyn alastulohiekan tasoittamiset
sekä suunnistusrastien viennit metsään saivat jäädä.
Nyt olen jo pidemmän aikaa omistautunut erilaisten ihmisten tsemppaamiseen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, keskittyen luonnollisesti monipuoliseen
liikuntaan, ravintoon ja lepoon.
Erityisen läheiseksi koen liikunnan vasta aloittavat, painonpudottajat ja keski-iän ylittäneet,
mutta monipuolisen taustani ja pitkän kokemukseni vuoksi pystyn antamaan uutta myös
kokeneemmille treenaajille.
Tee mahdollisesti elämäsi paras päätös ja ota yhteyttä! Yhdessä laadimme sinulle
tilanteeseesi sopivan ja tavoitteitasi vastaavan suunnitelman ja varmistamme, että harjoittelet
laadukkaasti ja turvallisesti.
Motto: ”Liike on lääke”

Saat minuun suoraan yhteyttä laittamalla viestiä osoitteeseen

aho.kati@kolumbus.fi

 

 

 

 

 

Tutustu PT-pALVELUIHIMME

Lähetä meille yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään.

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Esimerkki Oy (Y-1231212-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Esko Esimerkki
123123123123
esko@esimerkki.fi

Henkilörekisterin nimi

Esimerkki Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Esimerkki Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
esko@esimerkki.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.